Digitale ferdigheiter

Digitale ferdigheiter

Her finn du oversikt over krava til digitale ferdigheiter i dei ulike faga, slik dei er formulerte i Kunnskapsløftet 2020.