Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Konkrete mål

Søk og kjeldekritikk

Eleven kan:  

 • gjenkjenne symbolforklaringane til Creative Commons 
 • finne ut kven som står bak digitale kjelder og reflektere over kor påliteleg kjeldeopphavet er 

Eleven skal:  

 • vise til biletkjelder på korrekt måte etter APA-stilen 

Digital dømmekraft

Eleven kan:  

 • drøfte konsekvensar av at innebygde algoritmar påverkar kva individet blir presentert for på internett 
 • vurdere kjelder ut frå SMART-modellen (synsvinkel, målsetjing, autoritet, relevans, tid) 
 • drøfte kva konsekvensar ekkokammer får for demokrati og samtalekultur 

Produksjon og opphavsrett

Eleven kan:  

 • framstillle lineære funksjonar og andregradsfunksjonar i geogebra, samt relatere desse til praktiske situasjonar 
 • bruke digitale teikneprogram knytt til skisseproduksjon i kunst og handverk 
 • lage musikk gjennom å programmere og setje saman ulike lydar til eit lydbilete 
 • lage ein treningsplan ved hjelp av digitale verktøy 

Kommunikasjon og samhandling

Eleven skal:  

 • kommunisere på engelsk med ungdommar på same alder om samfunnsaktuelle hendingar gjennom bruk av digitale plattformar 

Eleven kan:  

 • samanlikne og reflektere over korleis digitale medium påverkar språket  

Programmering/koding/algoritmisk tenking

Eleven kan:  

 • bruke iterativ prosess i koding  
 • bruke programmering til å utforske naturfaglege fenomen  

Eleven skal: