Kompetansemål

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kompetansemål

Matematikk 

 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel  

Naturfag 

 • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser 
 • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året 

Samfunnsfag 

 • samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål 
 • samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling 

Musikk 

 • leke med musikkens grunnelementer gjennom lyd og stemme, lage mønstre og sette sammen mønstrene til enkle improvisasjoner og komposisjoner, også med digitale verktøy 

Kunst og handverk 

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid 
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast 
 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere 
 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk 
 • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller 
 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling 

Engelsk 

 • bruke digitale ressurser for å oppleve språket via autentiske språkmodeller og samtalepartnere 

Norsk

 • lage tekster som kombinerer skrift med bilder