Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Konkrete mål

Søk og kjeldekritikk 

Eleven kan:  

  • gjere biletsøk på nett og avgrense søket til bilete med Creative Commons lisens 
  • gjere enkle søk med nøkkelord for å finne informasjon om eit tema på nettet 
  • reflektere over val av kjelder 
  • vite kva ein nettlesar er

Digital dømmekraft 

Eleven skal:  

  • vite kva informasjon ein ikkje skal dele om seg sjølv og andre på nett 
  • vite at kven som helst kan skjule seg bak brukarnamn på nett 

Produksjon og opphavsrett 

Eleven kan:  

  • kombinere ulike appar i produksjon av digitale bøker eller presentasjonar  
  • skrive på tastatur ved å bruke fleire fingrar på ein funksjonell måte (ved hjelp at til dømes metoden 10 fingre eller Touch)  

Kommunikasjon og samhandling 

Eleven kan:  

  • brukarnamn/passord til FEIDE 

Programmering/koding/algoritmisk tenking 

Eleven skal:  

  • gjennomføre kurs 3 på code.org