Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kompetansemål

Matematikk 

 • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne  
 • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel 
 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer  

Naturfag 

 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Samfunnsfag 

 • utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla
 • samtale om reglar og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling

Kroppsøving 

 • lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng 

Kunst og handverk  

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter 
 • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy 
 • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon  

Musikk

 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

Norsk  

 • holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser 
 • kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster