Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Konkrete mål

Søk og kjeldekritikk 

Eleven kan: 

 • bruke informasjon som han/ho finn på nettet i presentasjonar av eit tema 
 • vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse ulike spørsmål 

Digital dømmekraft

Eleven kan:

 • samtale om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling 

Produksjon og opphavsrett

Eleven kan:

 • opprette eigne mapper og dokument i OneDrive 

Eleven skal:  

 • skape samansette tekstar (tekst, lyd og bilete/film) og presentere dei på ulike måtar digitalt 
 • bruke bilete og film i arbeid med kunstneriske uttrykk  
 • lære å bruke ordprediksjon i IntoWords  

Kommunikasjon og samhandling

 Eleven kan: 

 •  e-postadressa si 
 • lese digitale tekstar med og/eller utan hjelpemiddel 


Eleven skal:  

 • kjenne til digitale hjelpemiddel som kan vere til hjelp i arbeidet med lesing og skriving  

Programmering/koding/algoritmisk tenking

Eleven kan:  

 • blokkprogrammere med Sphero ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer 
 • programmere med LegoWedo ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer