Kompetansemål

Kompetansemål

Matematikk 

  • lage og løyse oppgåver i rekneark som omhandlar personleg økonomi

  • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer