Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Konkrete mål

Søk og kjeldekritikk

Eleven kan: 

 • kombinere nøkkelord for å finne informasjon 
 • vise til nettkjelder ved å legge til URL i arbeidet sitt 

Eleven skal:  

 • trene på å kombinere informasjon frå ulike kjelder på nettet og presentere den med eigne ord  
 • kjenne til fleire søkemotorar 
 • kjenne til følgjande omgrep: søkefelt og URL         

Digital dømmekraft 

Eleven kan:  

 • reflektere etisk over korleis eleven framstiller seg sjølv og andre i digitale medium  

Eleven skal  

 • vite kva ein kan gjere dersom ein ynskjer å bli kvitt uønskt innhald om seg sjølv på nett 
 • låse datamaskina når han/ho forlet den  

Produksjon og opphavsrett  

Eleven kan:  

 • lage digitale presentasjonar med tekst og bilete på PC 
 • klippe, lime inn, kopiere og markere tekst og bilete ved hjelp av hurtigkommandoar  
 • gje dokument fornuftige (hensiktsmessige) namn 
 • forstå mappe- og filstruktur  
 • opne Word i både online og skrivebordsversjon 
 • endre linjeavstand, font og storleik i tekstarbeid i Word 
 • utføre følgjande i Excel:  summere celler og bruke cellereferansar til å lage enkle formlar 
 • gjenkjenne ulike filformat (.jpg, .pdf, etc) 

Kommunikasjon og samhandling

Eleven skal:  

 • bidra med innlegg på digitale lærarstyrte delingsplattformer 
 • bruke Teams i samarbeid og kommunikasjon 
 • kunne stadfeste at beskjedar er lesne  
 • bruke Skooler som læringsplattform  
 • kjenne til digitale hjelpemiddel som kan vere til hjelp i arbeidet med lesing og skriving på PC  
 • kjenne til pålitelege digitale ordbøker og ta i bruk desse  

Eleven kan:  

 • å sende e-post til lærarar og medelevar via skuleeposten 
 • å dele dokument med lærar og medelevar 

Programmering/koding/algoritmisk tenking

Eleven skal: