Konkrete mål

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Konkrete mål

Søk og kjeldekritikk 

Eleven skal:  

 • trene på å kombinere informasjon frå ulike digitale og fysiske kjelder og presentere den med eigne ord  

Digital dømmekraft

Eleven kan:  

 • reflektere etisk over korleis eleven framstiller seg sjølv og andre i digitale medium  

Produksjon og opphavsrett  

Eleven skal:  

 • skape samansette tekstar (tekst, lyd og bilete/film) på PC og presentere dei på ulike måtar digitalt  
 • designe eigne produkt og printe med 3D og/eller vinyl-/laserkuttar 
 • kunne bruke innrykk, sitatteikn og kolon i tekstarbeid i Word 

Kommunikasjon og samhandling 

Eleven skal:  

 • trene på å bruke digitale ressursar og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling 

Programmering/koding/algoritmisk tenking

Eleven skal:  

 • programmere ved hjelp av Micro:bit ved å gjennomføre minimum tre oppgåver på nivå 2: Micro:bit | Kodeklubben (kidsakoder.no) 
 • programmere i Scratch - gjennomføre minimum tre oppgåver på nivå 2:  Scratch | Kodeklubben (kidsakoder.no) 
 • kunne utføre følgjande ved hjelp av blokkbasert koding i Scratch: 
  - teikne trekantar og firkantar 
  - teikne gjentakande mønstre 
 • kunne programmere med LegoWedo ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer