Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Konkrete mål

Søk og kjeldekritikk

Eleven skal:  

 • trene på å kombinere informasjon frå ulike kjelder på nettet og presentere den med eigne ord 

Eleven kan:  

 • bruke digitalt kart til turplanlegging 
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn 

Digital dømmekraft

Eleven kan:  

 • drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser 
 • bruke digitale ressursar til å samanlikne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medium 

Produksjon og opphavsrett

Eleven kan:  

 • bruke Excel Forms til å gjennomføre ei undersøking   
 • bruke rekneark til å framstille sektor- og søylediagram  
 • bruke rekneark til å finne gjennomsnitt, median og typetal  
 • lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og formlar 
 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk 
 • presentere data frå undersøkingar digitalt  

Kommunikasjon og samhandling

Eleven kan:

 • kommunisere og samhandle med medelevar om å skape samansette tekstar på PC og presentere dei på ulike måtar digitalt 

Programmering/koding/algoritmisk tenking

Eleven skal: