Kompetansemål

Kompetansemål

Matematikk  

  • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering 
  • utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytt til praktiske situasjonar
  • representere funksjonar på ulike måtar og vise samanhengar mellom representasjonane