Konkrete mål

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Konkrete mål

Søk og kjeldekritikk

Eleven skal:  

 • trene på å gjenkjenne symbolforklaringane til Creative Commons 

Eleven kan: 

 • søke med kombinasjon av søketekst i gåseauge og stikkord 
 • finne og sortere kjelder etter “dei fire s-ane" (saklege, salege, sinte og seljande sider) 
 • vise til tekstkjelder på korrekt måte etter APA-stilen. 

Digital dømmekraft

Eleven kan:  

 • drøfte skilnaden mellom å snakke direkte med nokon og å kommunisere via skjerm 

Produksjon og opphavsrett

Eleven skal:  

 • lage ei undersøking basert på reelle data og presentere resultata av undersøkinga via diagram i rekneark 
 • lage digitale kunstverk ved hjelp av programmering  
 • lage arbeidsskisser ved hjelp av digitale verktøy   
 • kunne sette inn hyperkoplingar og endre namn på dei   

Kommunikasjon og samhandling

Eleven kan:  

 • forstå digitale kart og teikne inn/søkje etter avstandar på digitale kart  
 • bruke GPS til å geocache 

Programmering/koding/algoritmisk tenking

Eleven kan:  

 • programmere micro:bit til å kommunisere via radiobølger 
 • kode micro:bit til å fungere som terning/stein-saks-papir-spel og/eller andre variantar der ein må programmere inn sannsyn for at ei hending skal inntreffe 

Eleven skal: