Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Konkrete mål

1. trinn

Eleven kan:

 • programmere utan datamaskin/nettbrett
 • blokkprogrammere med fysiske einingar

Eleven skal:

 • gjennomføre kurs 1 på code.org

2. trinn

Eleven kan:  

 • utforske ulike løysingar i blokkprogrammering i samhandling med andre  elevar 

Eleven skal:  

3. trinn

Eleven skal:  

 • gjennomføre kurs 3 på code.org 

4. trinn

Eleven kan:  

 • blokkprogrammere med Sphero ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer 
 • programmere med LegoWedo ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

5. trinn

Eleven skal:  

6. trinn

Eleven skal:  

 • programmere ved hjelp av Micro:bit ved å gjennomføre minimum tre oppgåver på nivå 2: Micro:bit | Kodeklubben (kidsakoder.no) 
 • programmere i Scratch - gjennomføre minimum tre oppgåver på nivå 2:  Scratch | Kodeklubben (kidsakoder.no) 
 • kunne utføre følgjande ved hjelp av blokkbasert koding i Scratch: 
  - teikne trekantar og firkantar 
  - teikne gjentakande mønstre 
 • kunne programmere med LegoWedo ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer 

7. trinn

Eleven skal:  

8. trinn

Eleven kan:  

 • forbetre algoritmane sine for å oppnå ynskt resultat i Code Combat 
 • kople micro:bit til lydeiningar og sette saman til eit lydbilde 

Eleven skal:  

 • bruke tekstbasert programmering i Python og gjennomføre minimum tre oppgåver på nivå 1 og 2: 
  Python | Kodeklubben (kidsakoder.no)  
 • delta i First Lego League (pilot 2021, alle 2022) 

9. trinn

Eleven kan:  

 • programmere micro:bit til å kommunisere via radiobølger 
 • kode micro:bit til å fungere som terning/stein-saks-papir-spel og/eller andre variantar der ein må programmere inn sannsyn for at ei hending skal inntreffe 

Eleven skal:  

10. trinn

Eleven kan:  

 • bruke iterativ prosess i koding  
 • bruke programmering til å utforske naturfaglege fenomen  

Eleven skal: